Kormányablak, Ügyfélkapu, magyarorszag.hu, kormany.hu
KORMÁNYABLAK, ÜGYFÉLKAPU - A ZÁRT AJTÓK MÖGÖTT...
(nem hivatalos e-kormányzati témájú oldal)
  
BEMUTATKOZÁS 
E-KÖZIGAZGATÁS 
IT BIZTONSÁG 
  
  Mottó:
Mondd, mit hiszesz,
a Homousiont,
vagy Homoiusiont?
[...]
Adjátok fel, barátim,
azt az i-t
/Madách Imre:
Az ember tragédiája/
2013. január 3.  
 Homousion vs. Homoiusion 
   
Régebben egy "i" betű miatt haltak meg emberek, manapság egy "is" szócskán múlhat egy e-számlázó rendszer létjogosultsága. Az e-számlázást érintő módosított §-ok 2013. január 1-ével léptek hatályba az ÁFA-törvényben (2007. évi CXXVII. törvény), amelyek a technológiai háttérre vonatkozólag sokmindenre kihatottak.
  168/A. §
  (1) A számla kibocsátásának időpontjától a számla megőrzésére vonatkozó időszak végéig biztosítani kell a számla eredetének hitelességét, adattartalma sértetlenségét és olvashatóságát.
  (2) Az (1) bekezdésben említett követelménynek bármely olyan üzleti ellenőrzési eljárással eleget lehet tenni, amely a számla és a termékértékesítés vagy a szolgáltatásnyújtás között megbízható ellenőrzési kapcsolatot biztosít.

  175. §
  (2) Az elektronikus számla 168/A. § (1) bekezdésében említett eredetének hitelességére és adattartalmának sértetlenségére vonatkozó követelményeknek történő megfelelése úgy is biztosítható, ha az elektronikus számlát
  a) az elektronikus aláírásról szóló törvény rendelkezései szerinti minősített elektronikus aláírással látják el; vagy
  b) az elektronikus adatcsererendszerben (a továbbiakban: EDI) elektronikus adatként hozzák létre és továbbítják.


  /forrás: 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról/


  4. §
  (1) Ha a megőrzésre szánt elektronikus dokumentumot az Eat. szerinti legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással látták el, a megőrzésre kötelezett a megőrzéssel az Eat.-ban meghatározott archiválási szolgáltatót is megbízhat. Ha a legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott dokumentum megőrzéséről a megőrzésre kötelezett nem az Eat.-ban meghatározott archiválási szolgáltató útján gondoskodik, akkor az e §-ban foglaltak szerint kell eljárnia a 2. § (1) bekezdés szerinti utólagos módosítás lehetőségének kizárása érdekében.
  (3) A megőrzésre kötelezett köteles az elektronikus aláírás érvényességét ellenőrizni, majd - ha az elektronikus aláíráson még nincs elhelyezve - az Eat. szerinti minősített szolgáltató által kibocsátott időbélyegzőt elhelyeztetni az elektronikus dokumentum aláírásán.


  /forrás: 114/2007. (XII. 29.) GKM rendelet a digitális archiválás szabályairól/
Ha első olvasatra nem tűnik fel az a bizonyos "is" szócska a 175. §-ban, akkor könnyen azt hihetnénk, hogy a szerver oldali, automata aláíró modulokat gyorsan össze kell kötni HSM-ekkel, hogy minősített elektronikus aláírásokat bocsássanak ki... A minősített elektronikus aláírásnál ugyanis a jogszabály szerint kizárólag biztonságos aláírás-létrehozó eszközök (BALE) - pl. HSM, chipkártya - tárolhatják a titkos kulcsokat. De egyelőre nem ennyire vészes a helyzet.
  2. §
  17. Minősített elektronikus aláírás: olyan - fokozott biztonságú - elektronikus aláírás, amelyet az aláíró biztonságos aláírás-létrehozó eszközzel hozott létre, és amelynek hitelesítése céljából minősített tanúsítványt bocsátottak ki.


  /forrás: 2001. évi XXXV. törvény az elektronikus aláírásról/
Jelenleg tehát tetszőleges technológiával meg lehet valósítani a sértetlenség és hitelesség biztosítását az elektronikus számláknál az ÁFA-törvény (2007. évi CXXVII. törvény) alapján. Ebbe beletartozik az eddigi fokozott biztonságú elektronikus aláírás is, de jogilag, probléma esetén itt már ugyanúgy vélelmezni kell a megfelelőséget, mintha csak egy védelem nélküli PDF-ben vagy e-mailben kapnánk e-számlát. A vélelmezésre kizárólag minősített elektronikus aláírás és EDI rendszeren belüli (amíg nem kerül ki az EDI rendszerből harmadik félhez, pl. NAV) üzenetek esetében nincs szükség.

Ha azonban már fokozott biztonságú elektronikus aláírást használunk (ahogy azt az eddig hatályos jogszabály lehetővé tette), akkor érvényre kell juttatni a digitális archiválásról szóló rendelet (114/2007. (XII. 29.) GKM rendelet) §-ait is. Ennek értelmében a megőrzésre kötelezettnek mindenképpen kell minősített időbélyeget raknia az e-számlára, de a visszavonási adatok beszerzése (CRL/OCSP) már csak a 11 éves megőrzési időn túl szükséges. A gyakorlatban azonban nyilván nem az e-számlát megkapó egyszerű felhasználó fog időbélyeget kérni, hanem a kibocsátó szervezet (legalábbis így lenne jó), a visszavonási adatok beszerzése (CRL/OCSP) pedig már csak minimális többletköltséget jelent (pl. +tárhely). Ezekből következik, hogy a későbbi esetleges jogviták elkerülése érdekében a minősített időbélyeggel és visszavonási adatokkal (CRL/OCSP) bővített, fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott e-számlák továbbra is ajánlottak és továbbra is megfelelnek mind az ÁFA-törvénynek, mind a digitális archiválásról szóló rendeletnek - a mai napon.

Kapcsolódó anyagok:
 vissza 
   
  info@kormanyablak.org
info@ugyfelkapu.info