Kormányablak, Ügyfélkapu, magyarorszag.hu, kormany.hu
KORMÁNYABLAK, ÜGYFÉLKAPU - A ZÁRT AJTÓK MÖGÖTT...
(nem hivatalos e-kormányzati témájú oldal)
  
BEMUTATKOZÁS 
E-KÖZIGAZGATÁS 
IT BIZTONSÁG 
  
  Mottó:
A papír hatalmasabb lehet
bármilyen fegyvernél.
/Terry Pratchett/
2013. április 22.  
 13/2005 - 14/2013 
   
2013. április 23-tól hatályos a módosított 13/2005. (X. 27.) IHM rendelet a papíralapú dokumentumokról elektronikus úton történő másolat készítésének szabályairól. A módosításokat a 14/2013. (IV. 15.) NFM rendelet tartalmazza.

Most kivételesen nem is a kriptográfiához kötődő új szabályozás volt számomra érdekes (legalábbis abban nagyon váratlan dolog nem volt), hanem a metaadatolási és folyamat-automatizálási követelmények módosulását vártam izgatottan. Lássuk, mi változott!

  13/2005. (X. 27.) IHM rendelet
  4. § (3) Az elektronikus másolatot a következő metaadatok elhelyezésével kell létrehozni és azt egyértelműen az eredeti papíralapú dokumentumhoz rendelni:
  a) a papíralapú dokumentum megnevezése;
  b) a papíralapú dokumentum fizikai méretei;
  c) a másolatkészítő szervezet elnevezése és - ha a másolatkészítés nem az automatikus másolatkészítés 4/A. §-ban lévő szabályai szerint történik - a másolat képi vagy tartalmi egyezéséért felelős személy neve;
  d) a másolatkészítő rendszer, illetve a másolatkészítési szabályzat pontos megnevezése és verziószáma;
  e) a másolatkészítés ideje;
  f) az irányadó másolatkészítési rend elérhetősége.
  [...]
  4. § (4) A másolaton szervezeti aláírást vagy olyan, legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírást kell elhelyezni, amelyre vonatkozóan a hitelesítés-szolgáltató kizárja az álnév használatát, és az álnév használatának kizárása céljából biztosítja, hogy a regisztráció alapjául szolgáló személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványban foglalt névvel betű szerint azonos a tanúsítványba foglalt név.
  [...]
  4/A. § (1) A másolat automatikusan is elkészíthető, ha
  a) a másolatkészítés zárt rendszerben történik, amelynek külső beavatkozástól mentes, az eredeti és a másolat összerendelését tekintve garantáltan hibamentes működését auditálás igazolja;
  b) a másolatkészítő rendszer megfelelő műszaki és szervezési megoldással biztosítja a másolat olvashatóságát és a mintavételezésen alapuló minőségbiztosítást;
  c) a záradék tartalmazza az automatikus másolatkészítés tényét.
  (4) Automatikus másolatkészítésre a 4. § rendelkezései a 4. § (3) bekezdés a) és b) pontja, valamint a 4. § (8) bekezdése kivételével alkalmazandóak.
  [...]
  5. § (2) Papíralapú közokiratról vagy papíralapú teljes bizonyító erejű magánokiratról és egyéb papíralapú magánokiratról történő elektronikus másolat készítése során a közokirat kiállítására jogosult a 4. § valamint a 4/A. § rendelkezéseit azzal az eltéréssel alkalmazza, hogy az elektronikus másolatot
  a) olyan elektronikus aláírással látja el, amely aláírás megfelel az elektronikus aláírás közigazgatási használatához kapcsolódó követelményekről és az elektronikus kapcsolattartás egyes szabályairól szóló kormányrendeletben a hatóság nevében dokumentum hitelesítésére alkalmazható elektronikus aláírással szemben meghatározott követelményeknek, vagy

  /forrás: 13/2005. (X. 27.) IHM rendelet/
  78/2010. (III. 25.) Korm. rendelet
  5. § (2) Amennyiben törvény és kormányrendelet az adott közigazgatási hatósági eljárás biztonsági és hitelességi követelményei alapján előírja, az adott eljárásban kizárólag minősített elektronikus aláírás vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú aláírás, valamint minősített időbélyegzés használható.

  /forrás: 78/2010. (III. 25.) Korm. rendelet/
Az elektronizálandó dokumentum metaadatainak, katalóguscédulájának tételei közül kikerült az "érvényességi idő, vagy annak jelzése, hogy az érvényességi idő nem meghatározott", illetve "automatikus másolatkészítés" esetén "a papíralapú dokumentum megnevezése" és "a papíralapú dokumentum fizikai méretei". Ami maradt az mind a másolatkészítő rendszerre, szabályokra, felelősökre korlátozódik. Ezek már olyan adatok, amelyek paraméterként megadhatók, vagy a másolatkészítés közben egyszerűen meghatározhatók, azaz a korábbinál lényegesen könnyebbé vált a metaadatok kinyerése, hiszen magának a dokumentum tartalmának feldolgozására már nincs szükség.

A másik érdekesség, hogy a legszigorúbb esetnél is (közokiratok kiállításánál) csökkentek az elvárások: már elég a "minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú aláírás", azaz nem kell feltétlenül kártyákon tárolni az aláíró, titkos kulcsot, lehet az egy szerveren is. Ez a változás is támogatja az tömeges, automatikus feldolgozást akár közokiratok esetén is.

Kapcsolódó anyagok:
 vissza 
   
  info@kormanyablak.org
info@ugyfelkapu.info