Kormányablak, Ügyfélkapu, magyarorszag.hu, kormany.hu
KORMÁNYABLAK, ÜGYFÉLKAPU - A ZÁRT AJTÓK MÖGÖTT...
(nem hivatalos e-kormányzati témájú oldal)
  
BEMUTATKOZÁS 
E-KÖZIGAZGATÁS 
IT BIZTONSÁG 
  
  Mottó:
Egy stratégia két
lehetséges legnagyobb hibája:
az idő előtti cselekvés, illetve
a lehetőség elhalasztása.
/Paulo Coelho/
2013. július 31.  
 Nemzeti Infokommunikációs Stratégia 2014-2020 
   
Nemrég került ki a Nemzeti Infokommunikációs Stratégia 2014-2020 című dokumentum véleményezésre szélesebb kör számára, ezért átfutottam én is. Részletes elemzés helyett csak néhány bekezdést szeretnék most kiemelni.

Eddig is szinte minden évben készült valami hasonló témájú dokumentum. Miért pont ez az év maradt volna ki?

Mindenféle megjegyzés nélkül, megpróbáltam kigyűjteni néhány e-közigazgatáshoz és IT biztonsághoz kapcsolódó idézetet kedvcsinálónak.

(Részletek a SWOT analízisekből és intézkedésekből, akciókból.)

III.3. Digitális gazdaság
 • erősség:
  a korábbi évekhez képest jelentősen nőtt a vállalkozások e-kereskedelemből származó bevétele
 • gyengeség:
  a felsőoktatásból kikerülő szakemberek képességeit tekintve jelentős az eltérés a kereslet és a kínálat között (skills-gap)
 • lehetőség:
  az elektronikus aláírás és számlázás elterjedése további lendületet adhat a vállalkozások digitális jelenlétének
 • veszély:
  a cégek online jelenléte, illetve működésük informatizáltságának alacsony szintje a hazai és nemzetközi piacon történő helytállást nehezíti meg, illetve okoz hatékonysági, versenyképességi problémákat
III.4 Digitális állam
 • erősség:
  fennálló kormányzati akarat a terület fejlesztését illetően
 • gyengeség:
  a korábbi fejlesztések nem helyeztek kellő hangsúlyt az interoperabilitásra, így sok a szigetszerű fejlesztés, amelyek esetében az integrációs költség akár meg is haladhatja az új logikájú (pl. felhő-alapú) fejlesztésekét
 • lehetőség:
  az e-közigazgatás új törvényi szabályozása (új KET és végrehajtási rendeletei) színvonalasabb, egyszerűbben használható, logikusabb e-kormányzati szolgáltatások bevezetését teszi lehetővé
 • veszély:
  a 2007-2013 időszakban megvalósuló állami informatikai programok megvalósításának elhúzódása

Mindezek alapján a "Biztonság" horizontális tényező célrendszere az alábbi:
C3. Valósuljon meg a nemzetbiztonsági szempontból, illetve a közigazgatás belső működése és az elektronikus közigazgatási szolgáltatások elérhetősége szempontjából kritikus infrastrukturális és informatikai elemek, a közigazgatási belső rendszerek és külső alkalmazások, valamint az ezekben megjelenő felhasználói adatok maximális védelme, ugyanakkor a különböző felhasználói csoportok kapjanak hiteles és tárgyszerű tájékoztatást a tényleges biztonsági kockázatokról és kezelésük módjáról, különös tekintettel a gyermekek védelmére

E3. Interoperabilitás és közös szabványok
A jól használható digitális szolgáltatások megteremtéséhez hatékony interoperabilitásra van szükség az informatikai rendszerek és szolgáltatások között. [...] Szükség van a hálózatok közötti jogosultságkezelés fejlesztésére, a szabványos formátumok és a nyílt forráskódú megoldások további elterjesztésére a magyar közigazgatásban. [...]
 • A1. Az infokommunikációs technológiák átjárhatóságával kapcsolatos jogszabályi háttér biztosítása [...].
 • A2. A biztonságos e-hitelesítési rendszerek határokon átnyúló elismerésével [...].
 • A3. Az elektronikus azonosítás és hitelesítés rendszerének kifejlesztése, a futó projektek összehangolásával (pl. az új típusú személyi okmányok bevezethetősége érdekében, figyelembe véve a STORK projekt eredményeit és más nemzeti interoperabilitási keretrendszerek tapasztalatait.);
 • A4. Az adatbázisok együttműködésének, átjárhatóságának erősítése, adattisztítási folyamatok elvégzése
 • A5. a technológia-semlegesség és az IT-biztonsági követelmények figyelembe vétele mellett a nyílt forráskódú szoftverekre épülő fejlesztések ösztönzése
Kiemelten kezelendő a gyermekek védelmének kérdése, hiszen esetükben a pontos és ellenőrzött információk átadása elsősorban a környezetükben lévő tájékozott felnőttek (szülők, pedagógusok) feladata.
 • E2. Az elektronikus szolgáltatások igénybe vételével kapcsolatos félelmek kezelése a valós kockázatokra és azok kezelésére is kiterjedő tényszerű tájékoztatással
 • A1. Átfogó országos tájékoztató program a valós biztonsági kockázatokról és csökkentésük módjairól, elsősorban a 6-14 éves gyermekeket nevelő szülők, illetve a közoktatásban dolgozó pedagógusok számára;
 • A2. Az internetes bűnözés elleni védekezésnek a pedagógus továbbképzések, illetve az iskolai tananyagok részévé tétele;
 • A3. "Biztonságos internet" portál létrehozása, tejes körű, folyamatosan frissülő tájékoztatással, letölthető szűrőszoftverekkel és ingyenes vírusirtókkal, stb.
Jó olvasgatást kívánok!

Kapcsolódó anyagok:
 vissza 
   
  info@kormanyablak.org
info@ugyfelkapu.info