Kormányablak, Ügyfélkapu, magyarorszag.hu, kormany.hu
KORMÁNYABLAK, ÜGYFÉLKAPU - A ZÁRT AJTÓK MÖGÖTT...
(nem hivatalos e-kormányzati témájú oldal)
  
BEMUTATKOZÁS 
E-KÖZIGAZGATÁS 
IT BIZTONSÁG 
  
  Mottó:
Mindenki jó valamire.
Ha másra nem,
hát elrettentő példának.
/Graffiti/
2013. augusztus 31.  
 Magyar export? 
   
Magyarország gazdasági szempontból erőteljesen függ Németországtól: a válságot megelőzően, illetve a válság alatt is az exportált hazai termékeink nagy hányada (korábban több, mint harmada, ma már csak a negyede) a németekhez kerül. Az eGov Hírlevél augusztus 11-i szemléjéből azonban az is kiderül, hogy mintha a 2011-ben lefektetett, teljes e-közigazgatási modellünket is átvette volna a német törvénykezés. Néhány idézet az eGov Hírlevélből:

A német Szövetségi Tanács (felsőház), hosszú törvényhozási és konzultációs időszak lezárásaképpen, 2013. június 7-én elfogadta az e-kormányzatról rendelkező törvényt, amely egyben rendelkezik más törvények kiegészítéséről és megváltoztatásáról, az e-kormányzati törvény rendelkezéseinek megfelelően. A törvény 2013. augusztus elsején lépett hatályba. [...]
 • A közigazgatási szervezeteknek meg kell teremteniük az elektronikus dokumentumok fogadásának és küldésének feltételeit. A minősített elektronikus aláírással rendelkező dokumentumok fogadása mellett lehetőséget kell teremteni a De-Mail-rendszer keretében való kommunikációra is.
 • Az iratok elektronikusan kezelendők. Amennyiben eredetileg papíralapú iratokról van szó, akkor azokat be kell szkennelni.
 • Rendelkezik a törvény az elektronikus fizetés feltételeiről is. Legalább egy, az elektronikus kereskedelemben általános használt és megfelelően biztonságos fizetési módozat használatát biztosítani kell. [...]
 • A nyilvánosan elérhető adatokat gépileg olvasható formában és leíró adatokkal ellátva kell megjelentetni („open data”). Különösen azokra az adatokra érvényes ez, melyeknél jelentős igény várható az újrahasznosításra. [...]
A német hivatalos tájékoztató kiemeli, hogy az e-kormányzati szolgáltatások elterjedésének komoly akadálya volt, hogy csak a minősített elektronikus aláírást fogadták el a hagyományos aláírással jogilag egyenértékűnek, és ez nem terjedt el elégséges mértékben. Az új törvénnyel változik a helyzet.
 • Webes alkalmazások, amelyek az új elektronikus személyi eID szolgáltatására támaszkodva biztosítják a biztonságos elektronikus azonosítást.
[...] a De-Mail szolgáltatás nem biztosít teljes titkosítást. (A szolgáltató az egyszer már titkosított üzenetet visszafejti, átvizsgálja vírusok és más kártékony programok után kutatva, majd ismét titkosítja.) A teljes titkosítás egyenlőre csak opció, amelyet mind a küldő és a fogadó rendszernek támogatnia kell.

Ha a fent leírtak mellé tesszük a 83/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet VI. fejezetében meghatározott, az állam által kötelezően nyújtandó Szabályozott Elektronikus Ügyintézési Szolgáltatások (SZEÜSZ) listáját, akkor valóban látszik, hogy sok kiemelt funkció visszaköszön a németeknél:
 • 38. Az ügyfél ügyintézési rendelkezésének nyilvántartása
  Az állampolgárok azonosítóinak, elérhetőségeinek, illetve egyéb beállításainak adatbázisa, amelyek az e-közigazgatási rendszerek számára elérhetők.
 • 39. Iratérvényességi nyilvántartás
  A hiteles iratok nyilvántartása.
 • 40. Kormányzati hitelesítés-szolgáltatás
  Különböző, az elektronikus aláíráshoz kapcsolódó (elsősorban hitelesítés és időbélyegzés) szolgáltatásokat nyújt.
 • 41. Kormányzati elektronikus aláírás ellenőrzési szolgáltatás
  Az elektronikus aláírással ellátott dokumentumok ellenőrzését megvalósító szolgáltatás - ahogy azt a neve is mutatja.
 • 42. Központi azonosítási ügynök
  Az állampolgárok, illetve IT rendszerek "single sign-on" jellegű felhasználó-hitelesítése és jogosultság-kiosztása.
 • 43. ÁNYK űrlap benyújtás támogatási szolgáltatás
  Az elektronikus ügyintézések során kitöltendő űrlapokat kezelő rendszer (vastagkliens, illetve webes felület mögötti szerver oldali megoldás).
 • 44. Azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés
  Egyfajta e-közjegyzői funkció, ahol az elektronikus aláíráshoz szükséges kulcsokkal nem rendelkező állampolgárnak ad elektronikus aláírási szolgáltatást egy megbízható harmadik fél (pl. kitöltött, elektronikus űrlapok benyújtásához).
 • 45. Elektronikus irat hiteles papír alapú irattá alakítása
  Ahol az állampolgár igényli, ott papír formában is ki tudják állítani a kiadmányozott, elektronikus iratokat.
 • 46. Papír alapú irat hiteles elektronikus irattá alakítása
  A 13/2005. (X. 27.) IHM rendelet alapján történő digitalizálást ("scan - esetleg OCR - metaadatolás - esetleg osztályozás - elektronikus aláírás" folyamatot) megvalósító szolgáltatás.
 • 47. Elektronikus fizetési és elszámolási rendszer
  Az elektronikus fizetést megvalósító szolgáltatás - ahogy azt a neve is mutatja.
 • 47/A. Interaktív virtuális ügyfélszolgálat
  Egy videochat-rendszer, amelyen keresztül interneten, otthonról is lehet ügyeket intézni.
Az elképzelt jövőkép tehát jónak tűnk, a kérdés inkább az, hogy "magyaros" megoldások születnek-e, vagy tudjuk hozni a német minőséget?

Kapcsolódó anyagok:
 vissza 
   
  info@kormanyablak.org
info@ugyfelkapu.info