Kormányablak, Ügyfélkapu, magyarorszag.hu, kormany.hu
KORMÁNYABLAK, ÜGYFÉLKAPU - A ZÁRT AJTÓK MÖGÖTT...
(nem hivatalos e-kormányzati témájú oldal)
  
BEMUTATKOZÁS 
E-KÖZIGAZGATÁS 
IT BIZTONSÁG 
  
  Mottó:
What you gonna be,
What you gonna be, brother
Zero the hero
/Black Sabbath:
Zero The Hero/
2022. április 19.  
 ECDSA: Oracle Java SE, CVE-2022-21449, Psychic Signatures 
   
Leírás
Az elliptikus görbékkel a nagyoknak is meggyűlik a baja: a Microsoft Windows CryptoAPI-t érintő, 2020-01-14-i hibája (CVE-2020-0601, ld. ECDSA: Előre curve-ák, gengszterek! bejegyzést) után most, a 2022-04-19-i bejelentéssel az Oracle Java SE keretrendszer is elesett (CVE-2022-21449).

A 2022-04-19-én nyilvánosságra hozott, de már 2021-11-15-én bejegyzett CVE-2022-21449 jegy szerint az Oracle több megoldásánál, közöttük az alább elemzett Oracle Java SE keretrendszernél sérülékenység található az ECDSA aláírások ellenőrzésénél.

A CVE/NVD leírásoknál csak az Oracle Java SE 17.0.2 és 18 kerül említésre, viszont a hivatalos gyártói oldalon, az Oracle listázza ezeken kívül a 7u331, 8u321 és 11.0.14 verziókat is (gyors megjegyzés, hogy a RedHat saját build táblázatánál viszont ezek nem szerepelnek). A pontosításra a jelen esetben nagy szükség van, hiszen ez utóbbiakat, legacy okok miatt is sok helyen alkalmazzák még, ezért az alábbi elemzésben az Oracle Java 8 különböző alverzióit vizsgáltuk meg.

A CVE/NVD leírások és egyéb elemzések szerint a hiba egy 0 értékre való vizsgálat hiányából fakad az elliptikus görbés digitális aláírások ellenőrzésénél, vagyis a pl. NIST P-256 görbén alapuló ECDSA aláírások ASN.1(r,s) vagy nyers (r,s) értékeinél. A felhasználók ritkán találkoznak ilyen aláírási műveletekkel, azonban a háttérben számtalan esetben jönnek létre és kerülnek ellenőrzése ilyen adatok, mint pl.:
 • OASIS SAML protokoll XML Signature rétegeinél, OpenID Connect protokoll JWS (aláírt JWT) adatainál (pl. 3rd party Single Sign-On rendszereknél);
 • állományok aláírásainál (pl. chipkártyával hitelesített dokumentumoknál, X.509 tanúsítványoknál vagy rendszerállományok védelménél, amiket ráadásul SIEM/SOC rendszerek is monitoroznak és riasztanak, ha rendellenességet észlelnek);
 • SSL/TLS handshake, azaz rejtjelezett kommunikációs csatornák felépítésénél;
 • ... (a jelen elemzés csak az itt felsorolt esetekre terjed ki, de más területek is érintettek lehetnek).
Megvizsgáltuk, hogy az elemzéshez készült
 • Proof-of-Concept (PoC) kóddal egy ECDSA aláírással ellátott JSON üzenet meghamisítása érzékelhető-e;
 • SSL/TLS CipherSuite lista és a web szerver tanúsítványok alapján a handshake protokoll érintett-e.
Az elemzés során vizsgált Oracle Java SE keretrendszerek a
 • 8u112
  Ennél a verziónál még nem kerültek be azok a DER-kódolást, ASN.1 réteget érintő módosítások, ellenőrzések, amelyek megjelentek a 8u121 verzióban.
 • 8u202
  Ennél a verziónál maradt meg sok rendszer, hiszen ez az utolsó ingyenes változat az Oracle Java SE 8 főverzióban.
 • 8u321
  Ennél a verziónál jelezte Oracle, hogy a sérülékenység miatt érintett, a jelenség reprodukálható.
 • 9.0.4
  Ennél a verziónál jelezte Oracle, hogy a nyers (r,s) adatstruktúra, azaz a "SHA256WithECDSAInP1363Format" paraméterezésű ECDSA aláírás támogatottá vált.
 • 17.0.2
  Ennél a verziónál jelezte Oracle, hogy a sérülékenység miatt érintett, a jelenség reprodukálható.
Oracle Java SE 8u121 verzió újdonságai (az ezelőtti verzió az Oracle Java SE 8u112)

Összegzés
Az elemzések alapján - a "jarsigner -verify" parancsok és a PoC kód futtatásánál, bár eltérő kimeneteket kaptunk a különböző Oracle Java SE verziókat használva, de - úgy tűnik, hogy az Oracle - CVE-2022-21449 jegyhez tartozó - listája nem pontos, legalábbis az Oracle Java SE 8u321 - és 8u112, 8u202 - verziója nem érintett a sérülékenység kapcsán!

Az Oracle Java SE 17.0.2 verzió érintettségét viszont meg tudjuk erősíteni! Először úgy tűnt, hogy ott is csak azok a rendszerek téveszthetők meg, amelyek az aláírás ellenőrzésénél az ECDSA aláírást nem ASN.1(r,s) adatstruktúraként, hanem ASN.1() keret nélküli, nyers (r,s) adatstruktúraként kezelik, de később kiderült, hogy még az ASN.1() keretet elemző rétegen is átcsusszanhat a 0 értékű aláírás. Így tehát akár "SHA256WithECDSAInP1363Format" paraméterezésű, nyers (r,s) adatstruktúra, akár "SHA256withECDSA" paraméterezésű, ASN.1(r,s) adatstruktúra jön létre, az ellenőrző fél oldalán nem lehet észrevenni, ha valami módosítja az üzenetet és annak digitális aláírását. Érdemes megjegyezni, hogy a "SHA256WithECDSAInP1363Format" paraméterezés még nem volt támogatott az Oracle Java SE 8 változatban, így a nyers (r,s) adatstruktúra ellenőrzésére hibát dobott az a Java keretrendszer. Érdekesség viszont, hogy az Oracle Java SE 9 verzióban megjelent a "SHA256WithECDSAInP1363Format" paraméterezés, de csak az Oracle Java 17.0.2 verziótól létezik a sérülékenység. Érdekesség továbbá az is, hogy a Java keretrendszer képes az ASN.1() keretes adatstruktúrákat is megengedőbb módon feldolgozni az "allowBER" engedélyezése révén (és ilyenkor érvényre is juthat a sérülékenység!), azonban ez kívülről nem állítható/módosítható! Mindezektől függetlenül, mivel végül sikerült mind ASN.1(r,s), mind nyers (r,s) adatstruktúráknál is érvényre juttatni a sérülékenységet, azt lehet mondani, hogy a legtöbb jelenleg használt protokoll, aláírásformátum érintett lehet sérülékeny Java esetén!

A sérülékenység kihasználása azonban nem csak az ECDSA aláírást ellenőrző fél oldalán futó Java verziótól (pl. Oracle Java SE 17.0.2), hanem az általa használt crypto library-től is függ (pl. Bouncy Castle, Apache Santuario nem érintett).

Milyen protokollok, aláírásformátumok használhatnak ASN.1(r,s) vagy nyers (r,s) adatstruktúrájú ECDSA aláírást?
 • tanúsítványokba, visszavonási adatokba (CRL, OCSP), időbélyegekbe ágyazott, CMS/PKCS#7 aláírásoknál ASN.1(r,s) van,
 • SSL/TLS handshake során használt üzenetekbe és tanúsítványokba ágyazott CMS/PKCS#7 aláírásoknál ASN.1(r,s) van,
 • PDF állományokba ágyazott, PAdES aláírásoknál a CMS/PKCS#7 miatt ASN.1(r,s) van,
 • ZIP állományokba ágyazott, ASiC aláírásoknál vagy különálló XML állományokként létrejövő XAdES aláírásoknál vagy OASIS SAML üzenetekbe ágyazott XML aláírásoknál (http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#ecdsa-sha256) nyers (r,s) van,
 • IETF RFC 7515 szabvány szerinti JWS (JSON Web Signature) aláírásoknál (ES256) nyers (r,s) van (erre készültek teszt adatok, ld. alább),
 • crypto currency megoldásoknál (pl. Bitcoin) ASN.1(r,s) van,
 • ...
A szerver oldali üzemeltetők tudják ellenőrizni a rendszereik érintettségét, azt viszont nem lehet tudni, hogy a kliens oldali kódok - amik szintén ellenőrzik az ECDSA aláírásokat - milyen módon működnek, milyen Java keretrendszert és crypto library-t használnak, ezért javasolt a kliens oldali környezetek felülvizsgálata! A kommunikációban részt vevő minden érintettnél (kliensnél) hibamentes Oracle Java SE verzióra kell áttérni, aminél jó workaround lehet a Bouncy Castle crypto library-re való váltás is!

Függelék
A JWS (JSON Web Signature) aláírásoknál (ES256), nyers (r,s) adatstruktúránál lehet a legkönnyebben végrehajtani a támadást olyan félnél (pl. kliens), ami sérülékeny Oracle Java SE (pl. 17.0.2) révén ellenőrzi az ECDSA aláírásokat, majd miután azokat hibásan érvényesnek találja a Java keretrendszer, az üzenetben található adatokat feldolgozza (pl. a szabványból vett mintában egy "joe" számára "root" hozzáférési jogosultságot igazoló adat van ECDSA aláírással védve, amiben a jogosult azonosítója könnyedén, észrevétlenül lecserélhető, sérülékeny Java keretrendszernél).

Az alábbi módon, rövidített ASN.1(r,s) adatstruktúraként megadva az ECDSA aláírást az ellenőrzőnek, szintén érvényre lehet juttatni a sérülékenységet Oracle Java SE 17.0.2 esetén (az Oracle Java SE 8u321 viszont védett ellene)! Bár, összetettebb állomány, pl. tanúsítvány nem került létrehozásra tesztjeinkben, a minta alapján úgy tűnik, hogy pl. aláírt .jar állományoknál, SSL/TLS handshake kommunikációknál is félrevihető az ECDSA aláírás ellenőrzése!

Az alábbi képernyőképeken látszódnak a különböző Oracle Java SE verziókkal, különböző adatokon végrehajtott vizsgálataink.

A CVE_2022_21449.class állomány futtatásánál az ECDSA aláírás ellenőrzésére az első hívás az eredeti (érvényes), a második a módosított (érvénytelen - negative test), a harmadik a módosított (érvényes - 00 byte-okkal, sérülékenység esetén) ASN.1(r,s) vagy nyers (r,s) adatstruktúrával került végrehajtásra. Ezeknél látszik, hogy csak az Oracle Java SE 17.0.2 keretrendszernél kaptunk hibás, "érvényes" eredményt a 00 byte-okkal feltöltött, ASN.1(r,s), illetve nyers (r,s) adatstruktúrájú ECDSA aláírások ellenőrzésénél.

Oracle Java SE 8u112 (SHA256withECDSA esetén)

Oracle Java SE 8u202 (SHA256withECDSA esetén)

Oracle Java SE 8u321 (SHA256withECDSA esetén)

Oracle Java SE 9.0.4 (SHA256withECDSA esetén)

Oracle Java SE 9.0.4 (SHA256WithECDSAInP1363Format esetén)

Oracle Java SE 17.0.2 (SHA256withECDSA esetén)

Oracle Java SE 17.0.2 (SHA256WithECDSAInP1363Format esetén)

módosított (érvényes - 00 byte-okkal, sérülékenység esetén) jarsigner ECDSA.EC aláírás

(Az elemzés kapcsán köszönettel tartozom Csalló Attila és Dombi Bence kollégáimnak a segítségért!)

Kapcsolódó anyagok:
 vissza 
   
  info@kormanyablak.org
info@ugyfelkapu.info