Kormányablak, Ügyfélkapu, magyarorszag.hu, kormany.hu
KORMÁNYABLAK, ÜGYFÉLKAPU - A ZÁRT AJTÓK MÖGÖTT...
(nem hivatalos e-kormányzati témájú oldal)
  
BEMUTATKOZÁS 
E-KÖZIGAZGATÁS 
IT BIZTONSÁG 
  
  Mottó:
I'm gonna send him to outer space,
to find another race.
/The Prodigy: Out of Space/
2024. február 29.  
 sPACE Attack: német eSzemélyi okmány, CVE-2024-23674, eIDAS 
   
A CVE-2024-23674 sérülékenység leírása 2024-02-15-én került nyilvánosságra "sPACE Attack: Spoofing eID’s Password Authenticated Connection Establishment - A Critical Man-in-the-Middle Vulnerability in the German eID Scheme" címmel, amire az ember egyből felkapja a fejét több okból is: egyrészt a magyar eSzemélyi okmány a német mintájára készült, ezért ilyen esetben meg kell vizsgálni, hogy a hazai ökoszisztéma érintett-e; másrészt a PACE protokoll jellege hasonlít az SSL/TLS-éhez, csak nem a web server és a client alkalmazás (pl. browser) között jön létre a rejtjelezett kommunikációs csatorna, hanem a laptop/desktop környezetben futó pl. eSzemélyi kliens és az eSzemélyi okmány chipjén levő JavaCard applet között.

A részletes tanulmányt elolvasva az látszik ugyan, hogy sok munka van a támadás kivitelezése mögött, azonban az is kiderül, hogy nem a PACE protokollban találtak sérülékenységet, illetve nem magában a német eSzemélyi okmányban. A sérülékenység kihasználására, azaz jelen esetben a közbeékelődéses - Man-in-the-Middle - támadás kivitelezésére a német eSzemélyi okmányt kezelő mobil alkalmazás - AusweisApp - rossz konfigurációja ad lehetőséget. A mobil alkalmazást a felhasználó bizonyos linkekre kattintva is el tudja indítani ugyanúgy, mint amikor egy mobil alkalmazásban egy geolocation linkre kattint valaki és az operációs rendszer felkínálja erre megjelenítésre a Google Maps és Google Chrome alkalmazást is, amelyek közül a felhasználó tud választani. Ez a lehetőség - feliratkozás egy linkre - egy URL megadásával/regisztrálásával állítható be a mobil alkalmazásban, azonban erre több mód létezik, és ezek mögött eltérő szintű biztonsági ellenőrzést hajt végre az operációs rendszer. A Google Android esetében a legmegengedőbb URL a "Deep Link", ami bár ránézésre közönséges hivatkozásnak tűnik, de a séma az elején nem "http" vagy "https", hanem "custom" (a térképes példánál maradva lehet pl. "geo"). A "Web Link" típusú URL-eknél már a webes sémákat lehet csak használni, azaz a "http" vagy "https" kerülhet a hivatkozásba, amiket az operációs rendszer böngészővel nyit meg. Az "App Link" típusú URL-eknél is "http" vagy "https" sémákat lehet használni, viszont itt lehetőség van más mobil alkalmazásban megnyitni, de fontos különbség a "Deep Link" típusú URL-ekhez képest, hogy a háttérben lezajlik egy összetett ellenőrzési folyamat, amely lefedi az URL-ben megadott domain-hez való hozzáférést és a mobil alkalmazáson levő "code signing" aláírás ellenőrzését is.

A német eSzemélyi okmányt kezelő AusweisApp mobil alkalmazás egy "Deep Link" típusú URL-t használ, "eid" sémával - azaz az URL az "eid://" értékkel kezdődik -, erre pedig nem fut le semmilyen ellenőrzés operációs rendszer szinten. Ez adja meg a lehetőséget a támadónak, hogy ugyanilyen URL-re feliratkozva kiadjon egy másik ("fake") mobil alkalmazást. A visszaellenőrzés hiányában pedig az áldozat mobil eszközén könnyen tud települni ezen másik ("fake") mobil alkalmazás is, így ha egy eSzemélyi okmányt használó link jelenik meg, akkor kattintás után a felhasználótól függ, hogy vajon a jó, vagy az ártó szándékú ("fake") kerül megnyitásra. Ha pedig az eredetit emuláló másik ("fake") mobil alkalmazás indul el, akkor már azzal fog kommunikálni a német eSzemélyi okmány, azon keresztül kerül megadásra a PIN kód, az végzi el az adatok kinyerését vagy az elektronikus aláírási műveleteket egy pl. manipulált lenyomaton. Az ilyen közbeékelődéses támadás viszont tetszőleges más (pl. netbanki) mobil alkalmazás ellen is bevethető, amelyik visszaellenőrzés nélküli "Deep Link" típusú URL-t használ.

A CVE-2024-23674 sérülékenység leírása tehát egy általánosabb jelenségre hívja fel a figyelmet, de azzal, hogy a német eSzemélyi okmányt kezelő AusweisApp mobil alkalmazással (és éles bankszámlanyitással) mutatta be, mindenképpen hangsúlyosabbá teszi. Az eset tanulságos, azaz jó (negatív) példával szolgál a mobil fejlesztők számára, hogy az ilyen funkciókat miképp (ne) konfigurálják be!

De akkor miképp kellene konfigurálni ezt? Miért biztonságosabb az "App Link" típusú URL a "http" vagy "https" sémákkal?

A kérdés megválaszolásához el kell merülni a kriptográfiában is egy kicsit. A Google Android operációs rendszer a biztonságosabb, "App Link" típusú URL-ek visszaellenőrzése során...
 • feldolgozza az AndroidManifest.xml állományt
  => scheme://host/.well-known/assetlinks.json

  A letöltött mobil alkalmazásban - az Android Application Package (*.apk) állományban vagy a több ilyen csomagot is egy konténerben kezelő Android App Bundle (*.aab) állományban - található AndroidManifest.xml leíró (pl. /base/manifest/AndroidManifest.xml) adatai alapján összeállítja az "App Link" típusú URL-t. Az URL részei a "scheme" és a "host", amiket ezen XML állományból nyer ki (/manifest/application/activity/intent-filter/data/@android:scheme és /manifest/application/activity/intent-filter/data/@android:host).

 • feldolgozza az assetlinks.json állományt
  => "sha256_cert_fingerprints": ["XX:YY]

  Az AndroidManifest.xml állományból kinyert URL-en elért, letöltött assetlinks.json állományból kinyeri a tanúsítvány (nyilvános kulcs) lenyomatát, amihez tartozó titkos kulccsal a mobil alkalmazás - korábban, a publikálás előtt/során - aláírásra került a fejlesztő által.

 • feldolgozza az UPLOAD.RSA állományt (aláírás)
  => az aláírásba beágyazott UPLOAD.RSA.CER tanúsítvány ["XX:YY"] lenyomata egyezik-e az assetlinks.json állományban tárolttal
  => az aláírásba beágyazott UPLOAD.RSA.CER tanúsítvány nyilvános kulcsával ellenőrzött - az UPLOAD.SF állományt védő - UPLOAD.RSA aláírás sértetlen-e

  A mobil alkalmazás (önleíró) aláírás állományából - UPLOAD.RSA - kinyeri a tanúsítványt (nyilvános kulcs) - UPLOAD.RSA.CER -, és ellenőrzi, hogy a lenyomata megegyezik-e azzal, ami a megadott URL-en elérhető assetlinks.json állományban volt megadva. Ha a tanúsítvány (nyilvános kulcs) megfelelő, akkor elvégzi a mobil alkalmazáson levő aláírás - UPLOAD.RSA - ellenőrzését. Ha az aláírás sértetlen és hiteles, akkor az általa lefedett, védett adatok - UPLOAD.SF - feldolgozása következik.

 • feldolgozza az UPLOAD.SF állományt
  => a MANIFEST.MF állománynál a lenyomat (SHA-256-Digest-Manifest) sértetlen-e

  Az aláírással védett UPLOAD.SF állományban a MANIFEST.MF állomány lenyomata kerül ellenőrzésre. Ha a lenyomat sértetlen, akkor az általa lefedett, védett adatok - MANIFEST.MF - feldolgozása következik.

 • feldolgozza a MANIFEST.MF állományt
  => a felsorolt állományoknál a lenyomat (SHA-256-Digest) sértetlen-e

  A lenyomattal védett MANIFEST.MF állományban az Android Application Package (*.apk) csomag állományainak lenyomata kerül ellenőrzésre. Ha az összes lenyomat sértetlen, akkor az "App Link" típusú URL-ek visszaellenőrzése sikerrel befejeződik (és a mobil alkalmazás telepítése/frissítése engedélyezésre kerül, hiba esetén viszont megszakítja a folyamatot az operációs rendszer).

A leírtakból látszik, hogy a mobil alkalmazáson levő aláírás ellenőrizhetőségével megelőzhető a német eSzemélyi okmányt kezelő AusweisApp mobil alkalmazással bemutatott közbeékelődéses támadás. A javításhoz pedig elegendő lenne ezen URL típusát módosítani az AusweisApp mobil alkalmazásban ("custom URL schemes"-alapú "Deep Link" helyett "universal links"-alapú "App Link"), amit meg is fogalmaz a szerző ellenintézkedési lehetőségként:
VII. POTENTIAL COUNTERMEASURES
[C9: Deeplink Security] Deep linking to the eID clients (and especially the official AusweisApp) should be secured against redirection by utilizing universal links instead of custom URL schemes. [...] As demonstrated in the proof of concept, the current practice of allowing custom URI schemes poses significant security risks, making it important to adopt more secure alternatives like Universal Links.
A mobil alkalmazáson levő aláírás ellenőrzésénél azért van olyan lépés, ami nem szokványos: a tanúsítvány(lánc) ellenőrzése, azon belül is a megbízható pontig való visszavezethetősége nem a pl. Android mobil operációs rendszer "trusted CA store"-ja alapján történik, hanem a fejlesztő által megadott URL-en tárolt adatok alapján (mint a mobil alkalmazás aláírásához használt fejlesztői tanúsítvány lenyomata). Azaz a kriptográfiai ellenőrzés alapja egy domain-hez, illetve ahhoz rendelt web server-hez való hozzáférés bizonyítása. De ez még így is magasabb biztonsági szintet jelent a "Deep Link" típusú URL-ekhez képest, amelyeknél semmilyen visszaellenőrzés sem történik operációs rendszer szinten, így egy közbeékelődéses támadás végrehajtásához szükséges - az eredetit emuláló másik ("fake") - mobil alkalmazás könnyebben telepíthető.

A magyar eSzemélyi okmány a német eSzemélyi okmány mintájára készült, bár pont az eltérő közigazgatási modell miatt nálunk nem lenne szükséges annyi adatot tárolni a kártyán, hiszen a központosított adatforrásokból azok lekérdezhetők (szemben a német tartományi modellel, ahol alapvetően nem központosítva, hanem tartományi szinten elérhetők a különböző adatforrások, így nem helyi ügyeknél célszerű, ha maga a kártya kerül felhasználásra, mint adatforrás, adathordozó). A kommunikáció folyamata is megegyezik a német és magyar rendszernél, ami védett kérés-válasz üzeneteket használ (aláírás, rejtjelezés az OIDC - OpenID Connect Core - leírása szerint). Fontos azonban megjegyezni, hogy egy központi szerver általi ellenőrzés is be van iktatva ebbe a folyamatba (ez csak az eID applet-nél van így, azaz az ePASS és eSIGN applet "offline" is tud működni), ami miatt többen felvetettek privacy-kérdéseket, hiszen így a kormányzat láthatja, hogy az állampolgár milyen rendszereket használ és számukra milyen adatokat ad ki. És pont a privacy-kérdések voltak azok is, amelyek a wallet fogalmat (European Digital Identity Wallet) bevezető új eIDAS rendelet vitájánál is előkerültek. Az Európai Parlamentben végül 2024-02-29-én megszavazták a javaslat elfogadását, de az 556 képviselőből 190 - azaz a harmaduk - ellenezte. Ki tudja?! Még az is lehet, hogy a privacy-kérdések felemlegetőit befolyásolhatta a szavazás előtt két héttel publikált, német eSzemélyi okmányos probléma...

(A bejegyzés kapcsán köszönettel tartozom Gulyás Zsombor kollégámnak a segítségért!)

Kapcsolódó anyagok:
 vissza 
   
  info@kormanyablak.org
info@ugyfelkapu.info